สกสค.รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้มีอายุเกิน 3้5 ปี-60 ปี รายละเอียดการสมัคร คลิก http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/