คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา, เลขาธิการ สกสค., ผอ.องค์การค้าของ สกสค.