ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินการกุศล เนื่องในวันหัวใจโลก

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเดินการกุศล เนื่องในวันหัวใจโลก ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ รายละเอียดคลิก http://ops.sueksa.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”