ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมพบเพื่อนต่างชาติ