ศธจ.อุดรธานี จับมือสถานศึกษาและผู้ประกอบการ พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา