ศธจ.อุดรธานี รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน จาก สป.ศธ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑