มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ