ศธจ.อุดรธานี พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา ขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษาในจังหวัด