ศธจ.อุดรธานี ร่วมผนึกกำลังจิตอาสา พัฒนาสภาพ ภูมิทัศน์คลองส่งน้ำ