มูลนิธิอภันตรีฯ มอบเงินสร้างอาคารเรียนให้ รร.คำเมยวิทยาคม จ.อุดรธานี ๕ แสนบาท