สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยาน ให้โรงเรียนใน จ.อุดรธานี 275 คัน