ศธจ.อุดรธานี ร่วมรับมอบนโยบาย จากผู้ตรวจราชการ เขตตรวจฯ ๑๐