ศธจ.อุดรธานี จัดโครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ 30 นาที ทุกวันพุธ