banner

วิสัยทัศน์ (Vision) : ผู้เรียนในจังหวัดอุดรธานีได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม. เขต 20

สูจิบัตร วันมหกรรมการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ปี 2563

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ สควค.-นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5 เพิ่มเติม

การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 5

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จํานวน 16 อัตรา

ศธจ.ขอนแก่น ขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จาก กศจ.อุดรธานี เพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กลุ่มวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น) ในบัญชี กศจ.ขอนแก่น

การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์

บัญชีสรุปแบบแสดงความจำนงเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกทัศนศิลป์ (กศจ.สงขลา)

จดหมายข่าว ศธจ.อุดรธานี

ข่าวประกาศ จัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

ตารางแสดงวงเงิน จ้างถมดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ

ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภาจังหวัดอุดรธานี

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๒

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายนอก

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการจังหวัด

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค

RSS ข่าว สป.(ส่วนกลาง)

RSS หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์: 1
ผู้เข้าชมวันนี้: 51
ผู้เข้าชมเมื่อวาน: 79
ผู้เข้าชมทั้งหมด: 1090443

แบบสำรวจและแบบสอบถาม

แบบสำรวจ/แบบสอบถาม